Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Hvordan lager du en prototype? Hvilken metode skal du velge?

Når man lager prototyper bør man ha klart for seg hva man ønsker å gjøre med den – hva man ønsker å oppnå er avgjørende for hvordan man lager prototypen. Da det er tidkrevende og ofte relativt kostbart (avhengig av hva det er). Man kan gjerne leve etter regelen «ikke skyte spurv med kanon» og gjøre det vi kaller MVP (Minimum Viable Product) hvis hensikt kanskje bare er å sjekke en funksjon på en del – en form – eller en sammenstilling.

Her er ulike utgangspunkt for hvordan man kan lage prototyper

 1. Skisse-modeller som er prototyper som viser designideer.
 2. Funksjonsmodeller er prototyper som demonstrerer funksjonen.
 3. Utseende-modeller lages for å vise den ytre formgivningen slik produktet skal se ut – uten at modellen nødvendigvis fungerer som det ferdige produktet.
 4. 0-serie er en prototyp der alle komponenter er lik produktet, forskjellen er typisk at komponenter er laget uten industrielle produksjonsverktøy. Man har da kanskje brukt andre metoder for å fremstille et minimalt antall enheter som man trenger i en testfase.

Det finnes flere ulike metoder å lage prototyp-deler på

Ut fra produksjonsprosessen skilles mellom følgende:

 1. Håndlagde prototyper.
 2. Maskinerte prototyper. (CNC maskinering)
 3. Prototyper laget ved hjelp av additive prosesser som Rapid Prototyping og 3D-print
 4. Prototyper laget ved hjelp av enkle støpe verktøy. Det kan for eksempel være
  1. Vacuumforming
  1. Silikonstøpeformer
  1. Enkle aluminiums former
  1. Prøveform
   (Bruker typisk en eksisterende form base og lager enkle kaviteter for å teste ut materialtyper).

Hvilken metode man må velge avhenger av hva som er produktet og hva man ønsker å teste ut. Skal du for eksempel lage deler som har funksjoner som i disse komponentene, er det veldig få prototyping materialer som kan håndtere seigheten materialet må ha for å få den funksjonen man egentlig ønsker – da kan valget bli å lage en prøveform.

Silikonformer

En av de mest spennende og kostnadseffektive metoder foruten 3D printing er silikon støpeformer. Da lager man en form i silikon og kan støpe flere emner. Det lønner seg hvis man typisk trenger 20-30 emner. Hos Pavels Innovation AS koster en slik støpeform som er avbildet typisk 6000- 8000 kroner – (avhengig av størrelse) også er det en emne pris avhengig av størrelse på alt fra noen tiere il noen hundrelapper.

Prøveformer

Må man lage flere emner og i materialer med spesielle egenskaper kan man lage en prøveform. Praksisen er da at verktøymaker allerede har mange ulike form-baser. Man «låner» da en form base og lager bare selve kaviteten inni verktøyet i et rimelig stål eller aluminiums kvalitet (Cavity and Core). Fordelen er at da kan man støpe reelle produkter. (Product) uten å lage HELE verktøyet med alle de andre delene. Denne metoden forutsetter at man som Pavels Innovation AS – har tilgang til mange ulike formbaser. Det er likevel ikke alltid slik løsning lar seg gjennomføre.

3D-printing

Den mest etterspurte metoden er 3D printing, når kunder som henvender seg til oss skal lage prototyper. Men dette skyldes i hovedsak at man ikke alltid vet hvilke andre muligheter eller begrensninger man har. 3D print er en fantastisk mulighet i svært mange henseender. Men, når man skal lage en prototype er det derfor viktig å forstå formålet med prototypen og hvilke alternative metoder som er mulig, før man setter i gang.

Prototype produseres med 3D-printer
Protofab sitt SLA 3D-printsenter i Porsgrunn.

Det finnes ulike metoder innen 3D-print. Protofab er samlokalisert med Pavels Innovation AS og Grepi Plast AS – Alle disse bedriftene er organisert under Mezonic som er en felles markedskanal for våre operasjoner i Skandinavia.

Tidsaspekt

Nedenfor vises typiske tidsforløp i forhold til hvilke metoder man bruker.

Har du et prototype behov? Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere samtale om dine prosjekter.

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.