Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Vannskader, den største skadetypen hos forsikringsselskapene

Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. Vannlekkasje oppstår ofte i norske hjem, og kan gi skade på overflater og bygningskonstruksjoner. Dette kan føre til at vegg og gulv må fjernes, og det kan ha store økonomiske konsekvenser for familien som rammes. Det er ikke alle forsikringer som dekker alle typer vannskader, til tross for det koster vannskader forsikringsselskapene rundt 1 milliard i året.

KundeArmaturjonsson
BakgrunnArmaturjonsson har operert i det norske markedet siden 1970, og er et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.
Hjemmesidewww.armaturjonsson.no

Løsning

I et møte mellom Pavels Innovation, Grepi Plast og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre vannskadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Prosess

Tjenestene vi bistod med: Produktutvikling, prototyper og plastproduksjon.

 

I 2016 startet utviklingen av Arjonstop. Vi var igjennom hele prosessen fra prototyping til ferdigstilling og produksjon av det ferdig produktet. Pavels Innovation bistod Armaturjonsson med produktutvikling og prototyping. Formverktøyene for plastkomponentene ble utviklet av Grepi Plast i samarbeid med produsenter i Kina. Grepi sin egen verktøykonstruktør i Shenzhen var sentral under utvikling og produksjon av formverktøyene. Det må hele 18 verktøy til for å få til å produsere alle plastdelene i Arjonstop.

 

Vi har i utviklingen av Arjonstop benyttet plast i alle deler som er i kontakt med vann og i ventilhuset. Det har aldri før blitt brukt plast som eneste materiale i vannstoppventiler før. Dette er en viktig ny retning, siden man ønsker å komme bort fra messing i drikkevannsystemer. De eneste delene som ikke er i plast er motor, gear, elektronikk, koblinger og trykktransducer (som måler om det er trykktap på nedstrømsiden). I midten av ventilen er det en stor kule, som åpner eller lukker vanngjennomstrømningen. Denne er sprøytestøpt i PPSU (polyphenylsulfone), som er svært hard og har høy dimensjonsstabilitet. Standard rørtilkoblinger er laget i trekvartom rustfritt stål, som er montert i ventilen ved hjelp av avansert induksjonsteknologi.

 

Grepi står i tillegg for trykktesting, pakking og videre distribusjon av Arjonstop. Som en del av ventilens sikkerhetsprosedyre gjennomføres det en funksjonstest og trykktest på 10 bar før den forlater fabrikken. Serieproduksjon av vannstoppventilen er nå godt i gang hos Grepi Plast.

Resultat

Et nytt effektivt vannstoppsystem som beskytter ditt hjem mot vannskader. Med Arjonstop er det enklere å oppdage vannlekkasjer og unngå dyre vannskader.

Arjonstop har en sensor som registrerer vannlekkasje og stenger ventilen umiddelbart hvis den oppdager det. Hvis detektorer plassert rundt i huset merker vannlekkasje, vil den sende signaler til Arjonstop som vil snu kulen, sånn at vann ikke kan strømme igjennom mer. Dette vil da føre til at vannlekkasjen blir stoppet før store skader påløper.

Den utfører en selvtest én gang i døgnet for å sjekke at den vil registrere en eventuell vannlekkasje. Ventilen er en motorstyrt kuleventil, som går for å være de mest robuste på markedet. Arjonstop er driftet av strømnettet, men har ett nød batteri som sikrer at vannsystemet er i drift selv ved kortere strømbrudd.

 

Det ferdige systemet inkluderer: selve vannstoppventilen med styringselektronikk, motor og gear, kontrollenhet, trådløse sensorer som kan tilkobles sensorkabler, og en trådløs bryter for stenging av annet. Det er laget to utgaver: Arjonstop Basic og Arjonstop Connect, der sistnevnte kommuniserer med Arjonstop sin app for smarthus-styring.

Beskrivelse av systemet

Relaterte kundecase

Vannskader, den største skadetypen hos forsikringsselskapene

/ / /
Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. I et møte mellom Pavels Innovation, Grepi Plast og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre vannskadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Korrosjon i rørene innenfor isolasjonen

/ /
På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Det finnes ulike metoder for å detektere CUI-problemer bl.a. ved hjelp av røntgen og ultralyd, men dette er komplisert og kostbart. Det […]

Nye krav til korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet

/
SINTEF Byggforsk har nye krav til rør-i-rør systemer for vannforsyning i boliger. Dreneringskapasiteten i et fordelerskap skal være på minimum 0,4 l/s og det skal være korrosjsonssikkert. I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et fordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen.

Lurer du på noe? Kontakt oss!