Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Kvalitet, klima og miljø

Grepi Plast mottok nylig fra Kiwa beviset på at vi nå er sertifisert iht. ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 Miljøledelse. Dermed har vi fått et håndfast bevis på at vi jobber aktivt for å møte krav og forventninger til kvalitet, kundetilfredshet og miljøbevaring.

Etter å lenge ha fulgt vårt eget opplegg, besluttet vi for et par år siden å legge om til et ledelsessystem i samsvar med ISO sin modell. Vi oppfatter at dette hjelper oss til å jobbe mer systematisk med forbedring i hele organisasjonen, og til å fokusere på hva som er viktigst.

ISO-standardene har gitt oss et ledelsessystem for å håndtere alle aspekter ved en leveranse. Vi vet hvilke krav som skal møtes, og har nødvendige verktøy for å sikre riktig og stabil kvalitet, sikkerhet for ansatte, og å spare miljøet.

Grepi Plast sitt morselskap er en miljøteknologibedrift. Det er derfor ekstra viktig for oss å vise at vi er en miljøorientert plastprodusent som produserer bærekraftige produkter med minst mulig negativ miljøpåvirkning.

Vi håper dette bidrar til et positivt avtrykk hos alle vi er i kontakt med!

Policy
Sertifikat