Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Nye krav til energisparing

Det har blitt større fokus på å spare energiforbruket i verden, og med det nye myndighetskravet i Europa knyttet til energisparing er det behov for å finne nye løsninger.

KundeGeorg Fischer
BakgrunnGeorg Fischer AG utvikler og produserer et omfattende utvalg av rørsystemer og komponenter i en rekke materialer som brukes over hele verden for å transportere vann, gasser og aggressive medier. Med hovedkontor i Sveits, består bedriften av 125 selskaper hvorav 48 produksjonsselskaper, og er lokalisert i 32 land, med en omsetning i 2012 på 3,6 milliarder CHF.
Hjemmesidewww.gfps.com

Løsning

Grepi Plast AS utviklet og patenterte et nytt spesialklammer for isolerte rør, som møter de nyeste myndighetskrav i Europa knyttet til energisparing. Produktet ble presentert for Georg Fischer under et møte i Oslo.

Prosess

Tjenestene vi bistod med: Produktutvikling, prototyper og plastproduksjon.

 

Georg Fischer viste umiddelbart interesse for produktet. Etter to forhandlingsmøter hos dem i Sveits, signerte Georg Fischer og Grepi Plast en eksklusiv produksjonsavtale. Samtidig har Georg Fischer overtatt rettighetene til salg og distribusjon, og har tatt patentet videre ut internasjonalt.

 

Klammeret er en enkel og smart plastkonstruksjon, lett patenterbar, og som pr i dag utgjør eneste alternativ til forskriftsmessig innfesting av pre-isolerte korrugerte rør uten demontering av isolasjonen.

Resultat

Med et økende fokus fra EU på energisparing i boliger ser det ut til at det er stort behov for spesialklammer for isolerte rør.

Grepi Plast har enda en gang bevist at små norske bedrifter kan skaffe seg store internasjonale kunder basert på høy kompetanse og kreative løsninger.

Relaterte kundecase

Vannskader, den største skadetypen hos forsikringsselskapene

/ / /
Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. I et møte mellom Pavels Innovation, Grepi Plast og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre vannskadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Nye krav til korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet

/
SINTEF Byggforsk har nye krav til rør-i-rør systemer for vannforsyning i boliger. Dreneringskapasiteten i et fordelerskap skal være på minimum 0,4 l/s og det skal være korrosjsonssikkert. I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et fordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen.

Korrosjon i rørene innenfor isolasjonen

/ /
På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Det finnes ulike metoder for å detektere CUI-problemer bl.a. ved hjelp av røntgen og ultralyd, men dette er komplisert og kostbart. Det […]

Lurer du på noe? Kontakt oss!