Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Korrosjon i rørene innenfor isolasjonen

På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Dette skyldes i hovedsak vann-inntrengning under isolasjonen, og man i fagterminologien kalles dette for CUI (corrosion-under-insulation) eller WUI (water-under-insulation) Dette er ikke synlig ved vanlig visuell inspeksjon og krever derfor at man må demontere utvendige metalldeksler og selve ventilasjonen på de områder man mistenker korrosjon. Problemer knyttet til dette koster industrien store millionbeløp hvert år.

KundeBenarx Solutions
BakgrunnBenarx designer, produserer og leverer høyteknologiske isolasjonsprodukter og avansert undervannsisolasjon for den globale olje- og gassindustrien.
Hjemmesidewww.benarx.com

Løsning

Benarx beskriver problemet slik:

”Corrosion Under Insulation (CUI) is a major risk factor in Oil&Gas producing facilities. The integrity of pipelines and process equipment carrying hydrocarbons under pressure is essential and a potential leak or breakage can have catastrophic results.”

Det finnes ulike metoder for å detektere CUI-problemer bl.a. ved hjelp av røntgen og ultralyd, men dette er komplisert og kostbart. Det er derfor et stort behov for enklere og samtidig pålitelige metoder. Løsningen ble et plastmateriale med unike egenskaper.

Prosess

Tjenestene vi bistod med: Produktutvikling og plastproduksjon.

 

Benarx Solution startet derfor utviklingen av en detektor basert på et materiale som ekspanderer i vann og dermed rent mekanisk utløser en indikator. Denne ønsket man sprøytestøpt i egnet plastmateriale, men som måtte oppfylle en del viktige krav for å kunne anvendes på oljeinstallasjoner, bl.a. antistatiske egenskaper for å hindre gnistdannelse.

 

Grepi Plast var på dette tidspunkt allerede inne i CUI-problematikken gjennom et samarbeid med Fjellanger Dog Training Academy AS, som anvender spesialtrente hunder til å detektere korrosjon, også det en meget innovativ og spennende metode. Til dette formålet produserer Grepi Plast spesialutviklede ampuller som brukes både til prøvetaking og i teststasjonene.

 

Benarx Solution kontaktet derfor Grepi Plast som bidro i produktutviklingen av produktet. Produktet ble i denne prosessen produksjonstilpasset og riktig materiale ble valgt. Produktet ble konstruert og det ble bygget syv formverktøy for de ulike plastkomponentene som inngår.

 

I samarbeid med materialleverandører i Finland og UK tok Grepi fram riktige materialer for komponentene i dreneringspluggen som har konduktive egenskaper, og for den ekspanderende komponenten.

 

Etter å ha gjennomgått lange pilottester ute på anlegg er Benarx WUI Drain Plug nå i full produksjon hos Grepi Plast.

Resultat

Plastmaterialet de benyttet seg av i utviklingen av fuktighetssensoren kan utvide seg opp til 900 % når fuktighet tilføres. Fuktighetssensoren blir i dag brukt i eksplosjonsfarlige miljøer der man ikke kan benytte elektrisk utstyr. Dette sparer industrien for store millionbeløp hvert år.

Relaterte kundecase

Korrosjon i rørene innenfor isolasjonen

/ /
På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Det finnes ulike metoder for å detektere CUI-problemer bl.a. ved hjelp av røntgen og ultralyd, men dette er komplisert og kostbart. Det […]

Nye krav til korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet

/
SINTEF Byggforsk har nye krav til rør-i-rør systemer for vannforsyning i boliger. Dreneringskapasiteten i et fordelerskap skal være på minimum 0,4 l/s og det skal være korrosjsonssikkert. I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et fordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen.

Vannskader, den største skadetypen hos forsikringsselskapene

/ / /
Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. I et møte mellom Pavels Innovation, Grepi Plast og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre vannskadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Lurer du på noe? Kontakt oss!