Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

For investor

Informasjon

Mezonic AS (org. nr. 979 821 131) ble stiftet 1. februar 1998. Selskapet har pr 31.12.2020 8.258.983 utestående aksjer, og 147 aksjonærer.

Aksjeboken føres av Euronext VPS. Logg inn (med BankID) på investortjenester for å se antall aksjer du eier og din eierandel i selskapet.

Aksjetransaksjoner meddeles VPS via din kontofører. Det er ingen vedtektsførte eller andre avtalte begrensinger på omsetning av aksjene i selskapet.

Styret

Gretland

Bjørge Gretland (styreleder)

Jan Erik Hager

Jan Erik Hager

Markus Gamenius

Trond Heier

Trond Heier