Mezonic
Mezonic
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 970 44 544 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Sandakerveien 138, Oslo 0484
+47 35 504 130 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 40 448 414 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Produktutvikling

Skal du i gang med produktutvikling eller skal du gjøre produktforbedringer? Vi har lang erfaring fra å utvikle konsepter og ideer til ferdige produkter, og er en viktig bidragsyter for våre kunder. Pavels Innovation er vårt kompetansesenter for produktutvikling og industridesign. Vi har meget omfattende erfaring og innsikt i innovasjon, og gjennomfører mellom 10 og 20 prosjekter innen produktutvikling hvert år. Grepi Plast er gruppens kompetansesenter på materialteknologi, og er også en viktig bidragsyter i produktutviklingsprosjekter.

Produktutvikling omfatter

I tillegg til å utvikle egne produkter, kan vi fungere som innovasjonspartnere i våre kunders interne prosjekter og vi kan gjennomføre komplette produktutviklingsløp, fra idé via konseptutvikling og produktdesign til konstruksjon av produkter som er klare for produksjon.

  • Produktutvikling
  • Industridesign
  • Konseptutvikling
  • Produktdesign
  • Konstruksjon av produkter

Vår kompetanse innen produktutvikling

Våre prosjekter innen produktutvikling spenner seg fra produkter til forbrukermarkedet for nyoppstartede selskaper til industrielle komponenter for store selskaper.

Ett av våre viktigste kompetansefelt er innen produktutvikling og handler om innsikt i hva som kreves for at et produkt som er utviklet skal kunne produseres på en effektiv måte. Dette er gjerne en egen aktivitet i prosjektene. Vi har særlig kompetanse på hva som kreves for at produktene kan produseres i store volumer til rett pris og kvalitet. Vi er et kompetansesenter for materialteknologi og har spesielt erfaring i å velge rett materiale for å få de forventede egenskaper i et ferdig produkt.

Vi er opptatt av å få til et nært samarbeid mellom designer og produkteier under produktutviklingsprosessen. Dette sikrer optimale formverktøyløsninger, og at vi unngår uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i det endelige produktet.

Relaterte kundecaser

Nye krav til korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet

/
SINTEF Byggforsk har nye krav til rør-i-rør systemer for vannforsyning i boliger. Dreneringskapasiteten i et fordelerskap skal være på minimum 0,4 l/s og det skal være korrosjsonssikkert. I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et fordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen.

Nye krav til energisparing

/
Det har blitt større fokus på å spare energiforbruket i verden, og med det nye myndighetskravet i Europa knyttet til energisparing er det behov for å finne nye løsninger. Grepi Plast AS utviklet og patenterte et nytt spesialklammer for isolerte rør, som møter de nyeste myndighetskrav i Europa knyttet til energisparing.

Vannskader, den største skadetypen hos forsikringsselskapene

/ / /
Vannskader står for den største skadetypen hos forsikringsselskapene. I et møte mellom Pavels Innovation, Grepi Plast og Armaturjonsson ble det diskutert hvordan man kunne hindre vannskadene. Den innovative løsningen ble Arjonstop.

Relaterte tjenester

Samarbeid om produktutvikling

Ønsker du å utvikle et produkt eller gjøre produktforbedringer? Vi hjelper deg å utvikle et best mulig produkt! Vi har særlig kompetanse på hva som kreves for at produktene kan produseres i store volumer til rett pris og kvalitet. Vi er et kompetansesenter for materialteknologi og har spesielt erfaring i å velge rett materiale.

Prototype produseres med 3D-printer

Skal du snart i gang med produksjonen eller trenger du produksjon av små serier? Vi kan bistå deg med å lage en prototype. Når du skal teste produktet, sikre kvaliteten og unngå uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i produktet, er det lurt å la de med kompetanse på dette feltet ta seg av jobben.

Maskin i full produksjon

Skal du i gang med produksjon av nytt produkt eller ønsker du å flytte produksjonen? Vår tekniske kompetanse innen plastproduksjon er høy, med ansatte som har omfattende bransjeerfaring. Hos oss kan du sette i gang serieproduksjon, utvikle formverktøy eller vi kan bidra med etterproduksjon av industrielle komponenter og forbrukerprodukter.

Lurer du på noe? Kontakt oss!