Mezonic
Mezonic
Grepi
Pavels Innovation
+47 970 44 544 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Sandakerveien 138, Oslo 0457
+47 35 504 130 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Røraskogen 12, 3739 Skien
+47 40 448 414 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Traaholtvegen 8, 3949 Porsgrunn

Produktutvikling

Vi har lang erfaring fra å utvikle konsepter og ideer til ferdige produkter. Pavels Innovation er vårt kompetansesenter for produktutvikling og industridesign. Vi har meget omfattende erfaring og innsikt i innovasjon, og gjennomfører mellom 10 og 20 utviklingsprosjekter hvert år. Grepi er gruppens kompetansesenter på materialteknologi, og er også en viktig bidragsyter i produktutviklingsprosjekter.

Tjenestene vil tilbyr omfatter

I tillegg til å utvikle egne produkter, kan vi fungere som innovasjonspartnere i våre kunders interne prosjekter og vi kan gjennomføre komplette produktutviklingsløp, fra idé via konseptutvikling og produktdesign til konstruksjon av produkter som er klare for produksjon.

  • Produktutvikling
  • Industridesign
  • Konseptutvikling
  • Produktdesign
  • Konstruksjon av produkter

Vår kompetanse

Ett av våre viktigste kompetansefelt er dessuten innsikt i hva som kreves for at et produkt som er utviklet skal kunne produseres på en effektiv måte. Dette er gjerne en egen aktivitet i prosjektene.

Våre prosjekter spenner seg fra produkter til forbrukermarkedet for nyoppstartede selskaper til industrielle komponenter for store selskaper. Vi er opptatt av å få til et nært samarbeid mellom designer og produkteier under utviklingsprosessen. Dette er sikrer optimale formverktøyløsninger, og at vi unngår uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i det endelige produktet.

Våre tjenester

Under produktutvikling eller produktforbedring er vi en viktig bidragsyter i en rekke ulike bransjer. Med særlig kompetanse på hva som kreves for at produktene kan produseres i store volumer til rett pris og kvalitet, hjelper vi våre kunder å produsere et best mulig produkt. Vi er et kompetansesenter for materialteknologi og har spesielt erfaring i å velge rett materiale for å få de forventede egenskaper i et ferdig produkt.

Person som håndterer 3D-printing

Skal du snart i gang med produksjonen eller trenger du produksjon av små serier? Vi kan bistå deg med å lage en prototype, som kanskje er den viktigste delen av utviklingen av et produkt. Når du skal teste produktet, sikre kvaliteten og unngå uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i produktet, er det lurt å la de med kompetanse på dette feltet ta seg av jobben.

Maskin i full produksjon

Vår tekniske kompetanse innen plastproduksjon er høy, med ansatte som har omfattende bransjeerfaring. Hos oss kan du sette i gang serieproduksjon, utvikle formverktøy eller vi kan bidra med etterproduksjon av industrielle komponenter og forbrukerprodukter.

Relaterte kundecaser

Korrosjon i rørene innenfor isolasjonen

/ /
På offshoreinstallasjoner og på landbaserte raffinerier og andre petrokjemiske anlegg hvor det er store mengder med rørgater, har man en utfordring med at det kan oppstå korrosjon i rørene på undersiden av isolasjonen. Det finnes ulike metoder for å detektere CUI-problemer bl.a. ved hjelp av røntgen og ultralyd, men dette er komplisert og kostbart. Det […]

Nye krav til korrosjonssikkerhet og dreneringskapasitet

/
SINTEF Byggforsk har nye krav til rør-i-rør systemer for vannforsyning i boliger. Dreneringskapasiteten i et fordelerskap skal være på minimum 0,4 l/s og det skal være korrosjsonssikkert. I 2015 startet Grepi Plast utviklingen av et fordelerskap som skulle tilpasses nye krav i bransjen.

Nye krav til energisparing

/
Det har blitt større fokus på å spare energiforbruket i verden, og med det nye myndighetskravet i Europa knyttet til energisparing er det behov for å finne nye løsninger. Grepi Plast AS utviklet og patenterte et nytt spesialklammer for isolerte rør, som møter de nyeste myndighetskrav i Europa knyttet til energisparing.

Lurer du på noe? Kontakt oss!