Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Industri – Miljøteknologi

Vindmølle i pent landskap

Industri - Miljøteknologi

Innenfor bransjen Industri – Miljøteknologi, har vi blant annet utviklet beholdere til farlig avfall og fattralle til håndtering av avfall. Vi har også utviklet deler til maskiner og apparater. I tillegg har vi utviklet komponenter til instrumentbord og styresystemer.

Beholdere til farlig avfall

Fattralle

Deler til maskiner og apparater

Komponenter til instrumentbord og styresystemer

Person heller farlig flytende væske oppi avfallsbeholderen
Person løfter CC Beholder med fattralle
Lager av beholdere