Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Har du gjort alvor av Norges beredskapsplan?

Du er en del av Norges beredskap, lyder kampanjen til DSB og Oslo Kommune som startet vinteren 2018. Den nye HBO-serien «Chernobyl» har fått mange til å kjøpe inn jodtabletter i frykt for at det faktisk skal skje et radioaktivt utslipp. Vi er vant til å leve et trygt liv i Norge hvor alt stort sett fungerer som det skal, men hva skjer hvis strømmen, vannet og internett forsvinner? Har du gjort din del av beredskapsplanen?

Bakgrunnen for at DSB og Oslo Kommune har valgt å gå ut med informasjon om beredskapsplan akkurat nå er klimaendringene. Det har de siste årene blitt mer ekstremvær, som i verste fall kan føre til at infrastrukturen bortfaller. Sårbarheten vår er knyttet til at det er så mye vi er avhengig av for at dagliglivet skal fungere. Det er derfor viktig at vi har en beredskapsplan.

Samfunnet vil være bedre rustet til å håndtere kriser, hvis store deler av befolkningen klarer seg selv de første dagene. Da vil hjelpen kunne være tilgjengelig for dem som virkelig trenger det. Hva kan skje i ditt eget hjem? Hvordan kan du håndtere det? Det er viktig å vurdere risiko og sårbarhet i sitt eget hjem for å være forberedt på det som kan forekomme.

En del av beredskapsplanen er at hver husstand skal klare seg selv i tre dager. Vi er derfor oppfordret å ha et reservelager som dekker de grunnleggende behovene: drikkevann, mat, medisiner og varmekilder. Med disse forberedelsene vil hver familie være forberedt på å takle en krise selv i noen dager, og om krisen varer over en lengre periode vil dere få bedre tid til å planlegge hva dere skal gjøre videre.

Du er anbefalt å fylle beredskapslageret ditt med disse næringsmidlene:

· 9 liter vann per person.

· To pakker knekkebrød per person.

· En pakke havregryn per person.

· Tre bokser middagshermetikk.

· Tre poser tørrmat per person.

· Tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person.

· Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade.

Vi i Mezonic ønsker å sette fokus på viktigheten av å ta del i beredskapsplanen til Norge i hver enkelt husstand. Vi har utviklet en beholder som er godkjent for oppbevaring av drikkevann og mat. Den kan oppbevares i en kjeller eller garasje. Beholderen kan romme 190 liter, her vil du kunne fylle nok vann til husholdningen for flere dager om det skal bli nødvendig. Med CC Beholderen kan du lagre nok drikkevann til en familie på fire i 5-6 dager.

Beholderen kan også brukes til å oppbevare tørrvarer som knekkebrød og hermetikk. På grunn av dens nærmest lufttette egenskap vil ikke skadedyr komme til og fuktighet vil holdes borte. Du vil derfor kunne lagre mat her helt trygt. Det vil heller ikke produseres alger i beholderen som kan ødelegge drikkevannet. Det vil derfor ikke være behov for å skifte drikkevannet like ofte som med en beholder som ikke er lufttett. To beholdere kan helt fint stables oppå hverandre, slik at du får plass til å lagre både drikkevann og mat til familien hvis det skal oppstå krise i Norge. Hvis du ønsker å vite mer om CC Beholderen til beredskap, kan du fortsette lesingen her.

Bestill CC Beholderen for å komme i gang med ditt beredskapslager! Den finnes også med tappekran.

Kilder:

https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap

https://www.dsb.no/reportasjearkiv/egenberedskap/

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.