Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
Webinar med Pavels Innovation:

Industriell 3D-printing og andre rapid-prototyping metoder

NB! Ny dato grunnet Covid-19 sykdom. Webinaret gjennomføres 8. desember kl. 09.00-10.00.

Additiv manufacturing er noe som for alvor har kommet for å bli, og som stadig utvikles til nye høyder innen hvilke felt og applikasjoner hvor teknikken benyttes. Produksjonsmetoden har gjort det mulig å endre måten man løser ulike tekniske utfordringer på, og komme raskere frem til validerbare løsninger i design prosesser.

I dette webinaret vil vi sette søkelys på:

  • 3D-printing som kjernen i en rekke utvidede muligheter hva prototype produksjon angår.
  • Vi skal berøre andre prosesseringsteknikker i kombinasjon med 3D-printing, som viser hvordan vi kan lage avanserte komponenter som ser og føles «riktige» ut.

Når:

NY DATO: Onsdag 8. desember kl. 09.00-10.00

Hvor:

Online – du får tilgang til webinaret tilsendt på mail.

Pris:

GRATIS

Mer om webinaret

3D-print eller additive produksjonsprosesser benyttes i stor grad til prototyper. Når man lager prototyper bør man ha klart for seg hva man ønsker å gjøre med den – hva man ønsker å oppnå er avgjørende for HVORDAN man lager prototypen. Da det er tidkrevende og ofte relativt kostbart (avhengig av hva det er). Man kan gjerne leve etter regelen «ikke skyte spurv med kanon» og gjøre det vi kaller MVP (Minimum Viable Product) hvis hensikt kanskje bare er å sjekke en funksjon på en del – en form – eller en sammenstilling.

Men 3D-printing er ikke alltid den eneste løsningen, selv om det er en nøkkel komponent i utvikling av nye produkter. Det finnes flere prosesseringsmetoder for å komme frem til den endelige prototypen – der 3D-print kanskje bare er en del av denne prosessen.

Mer om dette vil du lære om i webinaret. Meld deg på nedenfor!

Pavels innovation logo

Om Pavels Innovation

Pavels Innovation AS er en totalleverandør av serviceløsninger i multidisiplinære produktutviklings løp fra design til produksjon. Vi påtar oss design og utviklingsoppdrag oppdrag i deler av – eller hele prosessen, og kan også leie oss selv ut på prosjektbasis i andres prosjekter. 

Erik Pavels

Om foredragsholderen

Erik Pavels er grunnlegger av Pavels Innovation AS. Spesialområdene hans er konseptutvikling og design, rådgiving i oppstartsfaser av produkter, produksjonsteknologi og industrialisering. Pavels har bakgrunn og utdannelse innen elektromekanisk industri samt erfaring i salg og markedsføring. Han har 10 års erfaring med design og engineerings-løsninger i mange ulike settinger.