Mezonic
Mezonic
Grepi
Pavels Innovation
+47 970 44 544 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Sandakerveien 138, Oslo 0484
+47 35 504 130 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Røraskogen 12, 3739 Skien
+47 40 448 414 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Traaholtvegen 8, 3949 Porsgrunn

Vårt miljøansvar

Mezonic er en miljøteknologibedrift. Vi er opptatt av å bidra til å ta vare på planeten vår, klima og miljø. Vår ambisjon er å være helt i front som miljøorientert bedrift. Sentrale temaer og satsingsområder for oss er innen ombruk, resirkulering og bærekraftig bruk av plast som konstruksjonsmateriale.

Vi bruker plast i produktene vi utvikler og produserer for oss selv og for våre kunder. Plast bidrar til at vi kan lage produkter med lavere CO2-avtrykk enn vi ellers kunne. Vi benytter plast primært som konstruksjonmateriale, ikke til engangsbruk. Når vi utvikler nye produkter er det viktig for oss å ta sirkulær økonomi med i betraktning. Vi har stort fokus på å utvikle produkter som kan erstatte engangsmateriell.  

En viktig del av virksomheten til Mezonic er å utvikle og produsere løsninger som skal gjøre det enklere å resirkulere – alt fra matavfall til farlig avfall. 

Vi har utarbeidet et internt CO2-regnskap, og planlegger å være CO2-nøytrale i 2022.

 

Operation Clean Sweep

Vi deltar i Operation Clean Sweep, som jobber for å stoppe utslipp av plastpellets fra plastfabrikker. Havfruetårer, som vi kaller det i Norge, er et stort problem ettersom de er små, og blir trukket ut i verdenshavene av vassdrag og elver. Operation Clean Sweep bistår med anbefalinger og materiell til plastproduksjonsfirmaer verden over for å redusere utslippene.

Grønt Punkt logo

Vi tar ansvar for vår emballasje og er medlem av Grønt Punkt Norge. Medlemskap i Grønt Punkt sikrer at vår emballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Vi er i tillegg gjennom medlemskapet med på å støtte et mer resurseffektivt og bærekraftig samfunn.

WWF logo

WWF arrangerer et næringslivopprop som bedrifter kan signere på for å oppfordre regjeringen til å arbeide aktivt og målrettet for en global naturavtale. I 2020 samles verdens ledere i den kinesiske byen Kunming. De møtes for å forhandle frem en global avtale for å verne vårt biologiske mangfold.

Ved å signere oppropet forplikter vi i Mezonic oss til å arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere forbruket av ressurser, og unngå negativ påvirkning på naturen. Sammen med miljøbevisste bedrifter som ASKO, Bergans of Norway og REV Ocean vil vi legge press på regjeringens arbeid for å redde verdens biologiske mangfold og vårt klima.

Lurer du på noe? Kontakt oss!