Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Vårt miljøansvar

Mezonic er en miljøteknologibedrift. Vi er opptatt av å bidra til å ta vare på planeten vår, klima og miljø. Vår ambisjon er å være helt i front som miljøorientert bedrift. Sentrale temaer og satsingsområder for oss er innen ombruk, resirkulering og bærekraftig bruk av plast som konstruksjonsmateriale. En viktig del av virksomheten til Mezonic er å utvikle og produsere løsninger som skal gjøre det enklere å resirkulere – alt fra matavfall til farlig avfall. Vi har utarbeidet et internt CO2-regnskap, og planlegger å være CO2-nøytrale i 2022.

 

  • Sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Hvorfor plast?

Vi bruker plast i produktene vi utvikler og produserer for oss selv og for våre kunder. Plast bidrar til at vi kan lage produkter med lavere CO2-avtrykk enn vi ellers kunne. Et eksempel på et produkt vi har utviklet som gir et lavere CO2-avtrykk enn konkurrerende på markedet, er fordelerskapet i plast fra Armaturjonsson. Dette produseres ofte i aluminium eller stål, men det tar faktisk vesentlig mindre energi å produsere det i plast. Les mer om det her.

Det er viktig for oss å ta sirkulær økonomi med i betraktning. Vi benytter plast primært som konstruksjonsmateriale, ikke til engangsbruk. Vi har stort fokus på å utvikle produkter som kan erstatte engangsmateriell. Vi er også opptatt av å bli kjent med hele livssyklusen til produktene vi produserer, slik at vi kan utvikle mest mulig bærekraftige produkter.

Gjenbruk og avfall

Grønt Punkt logo

Vi tar ansvar for vår emballasje og er medlem av Grønt Punkt Norge. Medlemskap i Grønt Punkt sikrer at vår emballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Vi er i tillegg gjennom medlemskapet med på å støtte et mer resurseffektivt og bærekraftig samfunn.

logo avfall norge

Vi er medlem av Avfall Norge og støtter deres arbeid med å skape bedre rammevilkår for bransjen. Avfall Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter i gjenvinningsbransjen. 

NFFA logo

Vi har medlemskap i Norsk forening for farlig avfall (NFFA). Informasjon om hva dette medlemskapet innebærer: “Medlemskapet bevitner at virksomheten utgjør en viktig samfunnsfunksjon, er ledd i en verdikjede som tilser at miljøgifter tas ut av kretsløpet og at nyttige stoffer gjenvinnes. Medlemmer av NFFA skal ha innført kvalitets- og andre styringssystemer som sikrer høy miljøstandard i gjennomføring av oppdrag, sikkerhet for de ansatte og for omgivelsene.

Fornybar og klimavennlig energi i våre lokaler og produksjon

Vi benytter Skagerak Varme AS, som leverer klimavennlig varme, og de utnytter energi som ellers ville vært tapt. Skagerak Varme AS benytter varmepumpe basert på sjøvann i Horten, spillvarme fra industrien i Porsgrunn, og bioenergi basert på skogsflis i Tønsberg. Skien Fjernvarme leverer energi basert på bioenergi (flis).

Operation Clean Sweep

Vi deltar i Operation Clean Sweep, som jobber for å stoppe utslipp av plastpellets fra plastfabrikker. Havfruetårer, som vi kaller det i Norge, er et stort problem ettersom de er små, og blir trukket ut i verdenshavene av vassdrag og elver. Operation Clean Sweep bistår med anbefalinger og materiell til plastproduksjonsfirmaer verden over for å redusere utslippene.

WWF logo

WWF arrangerer et næringslivopprop som bedrifter kan signere på for å oppfordre regjeringen til å arbeide aktivt og målrettet for en global naturavtale. I 2020 samles verdens ledere i den kinesiske byen Kunming. De møtes for å forhandle frem en global avtale for å verne vårt biologiske mangfold.

Ved å signere oppropet forplikter vi i Mezonic oss til å arbeide systematisk og kontinuerlig for å redusere forbruket av ressurser, og unngå negativ påvirkning på naturen. Sammen med miljøbevisste bedrifter som ASKO, Bergans of Norway og REV Ocean vil vi legge press på regjeringens arbeid for å redde verdens biologiske mangfold og vårt klima.