Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

CC Beholderen

Avfallsbeholder for litiumbatterier

CC Beholderen er utviklet for alle typer flytende eller faste materialer og biprodukter. Den er en kombinert lagrings- og transportbeholder på 190 liter. Avfallsbeholderen er den høyeste sertifiserte beholderen på markedet per dags dato. CC Beholderen er UN-sertifisert etter det nye regelverket for litiumbatterier som gjelder fra 1. Januar 2019. 

Skal du håndtere litiumbatterier? Beholderen skal forskriftsmessig fylles lagvis med litiumbatterier og vermikulitt. Med CC Beholderen får du en beholder som er miljøvennlig, kostnadseffektiv, gir lav risiko for selvantennelse, er solid og gjenbrukbar.

Mange fordeler i en beholder

Miljøvennlig

CC Beholderen i 100% plast er et miljøvennlig alternativ for innsamling og transport av batterier:

Tomme beholdere kan stables i hverandre, fulle beholdere kan stables på hverandre uten pall i mellom. Det minimerer transportkostnader og -utslipp. Ettersom beholderen kan gjenbrukes i både 5 og 10 år, blir det ingen emballasjerester.

 
 

Effektiv transport

Effektiv transport og lagring, samtidig som beholderen er enkel å håndtere og ikke vil forringes over tid, gjør at CC Beholderen er mer kostnadseffektiv over hele levetiden enn andre alternativer.

 
 

Enkel stabling

Frakt av batterier kan gjøres mer effektivt enn i dag. Beholderen kan stables i hverandre når de er tomme. Dette gjør at du lett får plass til fem dunker for plassen av én.

Lavrisiko selvantennelse

Plastbeholderen gir lavere fare for kortslutning ettersom det ikke er metall i beholderen.

Solid

CC Beholderen er UN-godkjent og laget av solid sprøytestøpt high density polyetylen og glassfiberarmert polyamid. Med 5 millimeter tykke vegger, UV-beskyttelse og en helt unik holdbarhet er dette et produkt som er spesielt godt egnet til en sikker håndtering av batterier. Videre er beholderen konstruert med støtabsorberende ribber både rundt lokket og i bunnen. Dette gir god støtabsorbering, styrke og stabilitet.

Gjenbrukbar

Beholderen kan gjenbrukes mange ganger. Den har glatte overflater og er lett å rengjøre. Ettersom CC Beholderen er laget av plast, vil den ikke ruste eller forringes, slik at den får en lengre levetid enn mange andre løsninger.

En forsvarlig håndtering av avfall

CC Beholderen er sertifisert for det nye regelverket som trer i kraft fra 1. januar 2019, iht. følgende krav:

ID Number

Proper Shipping Name & Description Hazard Class
UN3090 Lithium Metal Batteries 9
UN3480 Lithium Ion Batteries 9

Samt emballeringsbestemmelse P909.

Beholderen oppfyller FNs sertifiseringskriterier for Forpakning Gruppe III – høy fare – for fast materiale, og sertifiseringskriterier for Forpakning Gruppe II – medium fare – for flytende stoffer.

 

Produktvideo

Vil du vite mer? Kontakt oss!