Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Operation Clean Sweep: Jakten på havfruetårene

Det er flere tonn plastpellets på avveie hvert år. Produksjonsbedrifter står for store deler av utslippet. Nå vil vår samarbeidspartner Norner sammen med Handelens Miljøfond mobilisere Norsk plastindustri til å delta i det globale programmet Operation Clean Sweep.

Operation Clean Sweep handler om å hindre plastforurensning i naturen av plastpellets. Plastpellets er en av de største opphavene til mikroplast i naturen. I Norge kaller vi plastpellets for havfruetårer, noe som er opphavet for Facebook-siden «Plastindustrien tar opp jakten på havfruetårene». Dette er Facebook-siden for bedriftene og interessenter som vil lære mer og være med på denne bevegelsen.

Plastpellets er svært farlig for miljøet siden de ikke synker til havbunnen, men vil forbli flytende, ført ut i elven og videre ut i havet. Hvis pellets kommer ut i hav og vassdrag vil fisker og fugler tro det er mat og spise plasten. Undersøkelser har vist at 50% av havhester har plastpellets i magen. Ifølge tall fra 2011 er de elvene som bærer mest plastpellets i Norge Skiensvassdraget, Numedalslågen, Nidelva, Glomma og Drammenselva.

Pelletsene er på størrelse med ca. 2-4 mm, noe som gjør de ekstra vanskelig å få tak i etter at utslippet har skjedd. Det betyr at hvis man søler 1 kg plast, er det 50 000 pellets å plukke opp. Et utslipp som dette kan gjøre stor skade på miljøet. Det er krevende å fjerne pellets en etter en, og det er derfor vanskelig å arrangere aksjoner lignende «Strandryddedagen», som det tidligere har vært gjort med plast på stranden. Det er derfor viktig med initiativer for å stenge utslippene ved kilden

Det globale programmet «Operation Clean Sweep» laget av plastindustrien selv, oppmuntrer bedrifter spesielt innen plastproduksjon, til å forhindre at plastpellets havner i naturen. Dette gjøres via gratis kartlegging av situasjonen og behovet til bedriften, etablering av en tiltaksplan for å redusere utslippene av plastpellets, engasjering av ansatte og ansvarliggjøring i egen organisasjon og følge opp tiltakene i etterkant.

Engasjement og ansvarliggjøring i egen organisasjon er spesielt viktig, ettersom organisasjonskulturen har mye å si for hvordan organisasjonen faktisk oppfører seg. Er det rapporteringsmulighet for lekkasje? Er det skikkelige renholdsrutiner som hindrer at plastpellets blir spylt ut i naturen?

Grepi Plast i Skien har forpliktet seg til denne bevegelsen, og skal være ekstra nøye med å iverksette rutiner for å forhindre at plastpellets kommer ut i naturen. Operation Clean Sweep er en av forpliktelsene Grepi og Mezonic har gjort for å bedre miljøet og samfunnet. Vi har stor tro på at en bedrift ikke bare skal gagne seg selv, men også samfunnet og miljøet vi lever i.

Følg gjerne med på videre utvikling av bevegelsen på deres Facebook-side.

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.