Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Lurer du på hvordan du kan gjøre bedriften din mer miljøvennlig?

Det er mange tilbydere av beholdere ute på markedet, og det er ikke alltid lett å forsikre seg om at man tar det riktige valget for sin bedrift. Ofte fokuserer kunder på mer enn bare det billigste alternativet, miljøet spiller også en viktig faktor i valget. Du har kanskje hørt om trippel bunnlinje? Det betyr at firmaer nå i større grad fokuserer på miljøet og at bedriften bidrar til et bedre samfunn, i tillegg til at bedriften skal tjene penger. Bedrifter løser dette på forskjellige måter, for eksempel ved å bruke en mer miljøvennlig emballasje.

Her er 8 grunner for hvorfor plastfat er mer miljøvennlig enn stålfat:

1. Plastfat krever mindre energi under produksjon:

En undersøkelse gjort i USA av Global Environment & Technology Foundation, viser at 1000 plastfat krever 80% mindre energi under produksjon enn et tilsvarende antall stålfat gjør. Mindre energi, kreves under smelting og forming av plast i forhold til metall.

2. Plastfat krever mindre CO2 under livssyklusen enn stålfat: Fra samme undersøkelse ble det sett på CO2 forbruket til 1000 fat. Plastfat krever ca. 8630 kg/1000 fat, mens stålfat krever 86 080 kg/1000 fat. Det betyr at livssyklusen til plastfat har nesten 90% lavere CO2 -utslipp.

3. Lavere vekt: Et 190L plastfat som CC beholderen har en lavere vekt per enhet enn et stålfat. Dette fører til at man krever mindre drivstoff under frakt.

4. Høypolert med uten overganger: Plastfat er mer egnet for gjenbruk enn stålfat ettersom den er sprøytestøpt som en enhet uten sømmer, og er høypolert. Dermed kan den enkelt rengjøres. Gjenbruk utvider levetiden til hvert enkelt produkt, noe som er bra for miljøet.

5. Plast har fordeler som stål ikke har:

Rustne oljetønna
EHE2G6 Chemical Drums. Image shot 07/2010. Exact date unknown.

Plastfat har en større motstand til å få bulker, og kan bevege seg tilbake til original form etter bulker hvis de ikke er for omfattende. Plastfat ruster ikke, noe som er et stort problem hos stålfat, spesielt hvis man skal lagre over tid i korrosive miljøer. Videre, har plastfat mindre sannsynlighet for å gå fra hverandre når den treffer bakken siden fatet er helstøpt, mens stålfat består av flere deler og dermed har svake festepunkter. Fordeler som dette gjør at fatet får en lengre levetid, noe som er bra for miljøet.

6. Plastfat har flere bruksområder: Plastfat kan bli brukt for det meste av farlig avfall, næringsmidler, drikkevann og kjemikalier, uten at man må gjøre noen annen innvendig behandling enn grundig rengjøring. Dermed trenger man ikke å produsere mange fat for forskjellige bruk, og CO2-utslippene reduseres siden man kan ha en beholder til mange bruksområder internt i en bedrift.

7. Plassbesparende og kostnadseffektiv: De fleste plastfat kan stables tre i høyden, mens stålfat må ha pall mellom hvert fat, noe som gjør at de tar mer plass både under frakt og under oppbevaring.

Fem beholdere stablet i hverandre tar samme plass som to stålfat i høyde og diameter.

Videre kan ikke stålfat stå direkte på hverandre på grunn av deres utforming. Bedrifter kan spare mye penger ved å bytte til plastfat som kan lett stables, og kan stables flere i høyden uten pall under høye tak. Mezonic sin CC beholder er spesielt egnet, siden den er konisk formet og kan dermed, når tom, stables fem i hverandre og når da samme høyde som to tomme stålfat. Det vil dermed kreves mindre CO2 under transport siden man får flere beholdere inn i samme forsending.

8. Råmaterialet plast er bedre for bedriften og miljøet enn stål: Plastmaterialet er 100% gjenvinnbart, og kan brukes til andre ting når beholderens levetid er over. Resirkulert plast er høyt ettertraktet på markedet. Dette er et insentiv til å resirkulere i større grad, noe som betyr at vi utnytter ressursene bedre, det er bra for miljøet. EUs nye miljømål er å «lukke sirkelen», altså at vi skal utnytte ressursene på en så optimal måte som mulig. Det betyr at sluttvaren skal bli råvare, noe som er et tilfelle ved plastfat.

Kilder:

Undersøkelsen “Comparative Environmental Study”:

https://www.uscoxl.com/wp-content/uploads/2018/03/N55-Drum-and-Pallet-brochure-Single.pdf

Hjemmesiden til Global Environmental and Technological Foundation:

http://www.getf.org/


About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.