Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Hvordan jobber plastbransjen for å redusere plastforsøpling og øke bruken av resirkulert plast?

CC beholderne til Mezonic AS er laget av Hostalen ACP 5331 H, som er high density polyethylene. Altså plast. Råmaterialet er laget for å kunne brukes i injeksjonsstøping, og er av høy kvalitet. Det er mange fordeler ved å lage beholdere i plast til forskjell fra for eksempel stål. Hostalen ACP 5331 H er laget av firmaet LyondellBasell som har, for andre år på rad, blitt kåret som én av «Fortunes: mest beundringsverdige bedrifter» . De har et høyt fokus på sikkerhet på arbeidsplassen og på miljøvennlighet.

LyondellBasells fokus på å være etisk og miljøvennlig er noe av grunnen for prisen tildelt av Fortune. I 2018 gjorde de sine bransjeledende sikkerhetstiltak på jobb enda bedre, med mål om null skader på jobb. I tillegg fokuserer de på etiske arbeidsvilkår og godt lønnede arbeidsplasser i både Europa og Nord-Amerika.

Stor plasthaug på stranda

LyondellBasell er i front i bransjen når det kommer til miljøvennlig fokus. De er den første plastprodusenten som har inngått ett samarbeid med en resirkuleringsbedrift, SUEZ, for å resirkulere plast. Sammen skaper de en sirkulær økonomi ved utnyttelse av plastavfall. Det unike med dette samarbeidet er at den unike kunnskapen og fagpersonellet til LyondellBasell kan utvikle og jobbe med å utarbeide den beste versjonen av resirkulert plast. Det vil si resirkulert plast som kan brukes til mest mulig, og som gjenbruker mest mulig av det resirkulerte materialet.

Dessverre er kravene som må møtes for at beholdere for risikomateriale skal bli UN-sertifisert på det nivået våre CC beholdere er, er så krevende at resirkulert plast ikke kan brukes. Det gjør at det er urealistisk å oppnå med resirkulert materiale. Da er det i alle fall godt å vite at materialet produseres av en redelig produsent, og at beholderne kan gjenvinnes for gjenbruk som materiale eller med høy energigjenvinningsgrad om de forbrennes. For anvendelser som ikke krever like høy sertifisering vurderer Mezonic stadig om det er mulig å benytte resirkulert plastråstoff. Heldigvis er det mange andre nødvendige artikler i hverdagen som kan bli laget av resirkulert plast, som handleposer og tannbørster. Økt etterspørsel etter resirkulert plast er positivt for samfunnet og miljøet ettersom plastsøppel får høyere verdi på markedet. Dette kan føre til at man tar bedre vare på plastavfallet, og kan lede til at større bedrifter er villig til å betale for oppsamling av plast i havområder.

Plastkopp skylles inn på stranda

LyondellBasell har hatt en viktig rolle i grunnleggelsen av en allianse med mål om å stoppe plastforsøpling, med navn Alliance to End Plastic Waste (AEPW). LyondellBasell har et stort fokus på å resirkulere plast, og jobber for å få plast vekk fra havområdene. Dette gjør de via et samarbeid med andre bedrifter for å finne markedsbaserte løsninger for å få plast vekk fra naturen.

Ved å kjøpe CC beholderen vet du som kunde at råmaterialet kommer fra en sikker, etisk og miljøfokusert bedrift. Vi i Mezonic jobber for transparency (gjennomsiktighet) hos våre oppstrømsbedrifter, og velger å betale mer for råvarer og materiale vi vet er produsert på en miljøvennlig og samfunnsvennlig måte. Vi håper at mange andre bedrifter har samme prioriteringer som oss.

Kontakt oss i dag for å høre mer om CC beholderne og råmaterialet, Hostalen ACP 5331 H, fra LyondellBasell som beholderne er laget av.

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.