Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Hva er farlig avfall? Hvordan skal det håndteres?

1,53 millioner tonn farlig avfall blir årlig levert til behandlingsanlegg i Norge. Tallet har fordoblet seg siden 1999 og stiger med noen prosent for hvert år som går. Det er virksomhetens ansvar å ta hånd om det de selv produserer, og det skal ikke sorteres med andre typer avfall. Det er strenge regler for levering, deklarering og transport, men hva er farlig avfall og hvordan skal det håndteres?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og skal håndteres på en forsvarlig måte for å unngå miljøutslipp og helsefarlige stoffer for mennesker og dyr. Det defineres hos miljødirektoratet som:

«Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.»

Det kan være både flytende og faste materialer. I den europeiske avfallslisten (EAL) kan du finne oversikten over avfall som må følge regelverket. Her er noen typer som kategoriseres som farlig avfall:

· Flytende alkalier

· Syrer

· Løsemidler

· Sot

· Industrielle kjemikalier

· Industrielle rensemidler

· Oljespill

· Voks- og fettavfall

· Radioaktivt slam

· Maling, lakk, blekk

· Løsemidler

· Syreholdig tjære

· Svovel syre

· Bremsevæske

· Aerosol spraybokser

· Røykvarsler

Sikker håndtering

Farlig avfall skal sendes til gjenvinning hos ulike behandlingsanlegg, og det er strenge krav til sikker deklarering, sortering, emballering og transport. Avfallet skal oppbevares i egen beholder, ikke være tilgjengelig for allmenheten, ha tydelig merking, og skal emballeres og lagres forsvarlig. Regler for håndtering opplyses om i avfallsforskriftens kapittel 11.

Når det gjelder kravene til emballasje for lagring og transport, har Mezonic utviklet en solid og sikker beholder som tilfredsstiller disse kravene.

CC Beholderen er UN-sertifisert for både flytende og fast farlig avfall (1H2/Y400/S/18/N, 1H2/Y1.2/50/12/N). Det betyr at din virksomhet helt enkelt kan sikre en forsvarlig håndtering ved hjelp av CC beholderen.

Ta kontakt for å høre mer om CC beholderen.

Kilder:

1. http://www.miljostatus.no/farlig-avfall

2. http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Farlig_avfall/

3. http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2023/ta2023.pdf

4.http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M284/M284.pdf

About the author

Leave a Reply


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.