Mezonic
Mezonic
Grepi
Pavels Innovation
+47 970 44 544 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Sandakerveien 138, Oslo 0457
+47 35 504 130 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Røraskogen 12, 3739 Skien
+47 40 448 414 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Traaholtvegen 8, 3949 Porsgrunn

Hva er farlig avfall? Hvordan skal det håndteres?

1,53 millioner tonn farlig avfall blir årlig levert til behandlingsanlegg i Norge. Tallet har fordoblet seg siden 1999 og stiger med noen prosent for hvert år som går. Det er virksomhetens ansvar å ta hånd om det de selv produserer, og det skal ikke sorteres med andre typer avfall. Det er strenge regler for levering, deklarering og transport, men hva er farlig avfall og hvordan skal det håndteres?

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og skal håndteres på en forsvarlig måte for å unngå miljøutslipp og helsefarlige stoffer for mennesker og dyr. Det defineres hos miljødirektoratet som:

«Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.»

Farlig avfall kan være både flytende og faste materialer. I den europeiske avfallslisten (EAL) kan du finne oversikten over avfall som må følge regelverket. Her er noen typer som kategoriseres som farlig avfall:

· Flytende alkalier

· Syrer

· Løsemidler

· Sot

· Industrielle kjemikalier

· Industrielle rensemidler

· Oljespill

· Voks- og fettavfall

· Radioaktivt slam

· Maling, lakk, blekk

· Løsemidler

· Syreholdig tjære

· Svovel syre

· Bremsevæske

· Aerosol spraybokser

· Røykvarsler

Sikker håndtering av farlig avfall

Farlig avfall skal sendes til gjenvinning hos ulike behandlingsanlegg, og det er strenge krav til sikker deklarering, sortering, emballering og transport. Avfallet skal oppbevares i egen beholder, ikke være tilgjengelig for allmenheten, ha tydelig merking, og skal emballeres og lagres forsvarlig. Regler for håndtering av farlig avfall opplyses om i avfallsforskriftens kapittel 11.

Når det gjelder kravene til emballasje for lagring og transport av farlig avfall, har Mezonic utviklet en solid og sikker beholder for farlig avfall som tilfredsstiller disse kravene.

CC Beholderen er UN-sertifisert for både flytende og fast farlig avfall (1H2/Y400/S/18/N, 1H»/Y1.2/50/12/N). Det betyr at din virksomhet helt enkelt kan sikre en forsvarlig håndtering ved hjelp av CC beholderen.

Ta kontakt for å høre mer om CC beholderen for farlig avfall.

Andre relevante artikler:

Verdens mest robuste farlig avfallsbeholder i plast! 400 kg forpakningsgruppe 1

Kilder:

1. http://www.miljostatus.no/farlig-avfall

2. http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Farlig_avfall/

3. http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2023/ta2023.pdf

4. http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M284/M284.pdf

Om forfatteren

Legg igjen et svar