Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Hvordan fungerer vårt avfallssystem?

Smarte avfallsbeholdere

Effektivt brukersystem

Intelligent ruteoptimalisering

Smarte avfallsbeholdere

Montering av RFID-brikker på dine avfallsbeholdere og sporing ved hjelp av GPS gir deg bedre oversikt over plassering og fyllingsgrad. Dette gjør at du kan tilpasse rutene til sjåførene etter hvor det faktisk er behov for å tømme beholderne. Spor beholderens posisjon, forflytning, temperatur, fyllingsgrad og hold styr på beholderens levetid. Brikkene kan bli plassert på forskjellige typer avfallsbeholdere, uansett form og størrelse.

Få nyttig informasjon om:

 • Hvor avfallsbeholderen befinner seg.
 • Innhold i beholderen og fyllingsgrad.

Fordeler ved smarte avfallsbeholdere

 • Du får mulighet til å hente avfall etter faktisk behov.
 • Registrer løpende om beholderne er fulle og må hentes.
 • Optimal ressursutnyttelse.
 • Identifikasjon av beholdere.

Effektivt brukersystem

Få full oversikt over avfallsbeholderne dine i live-kart og tilgang til et verktøy for ruteplanlegging.

Ha alltid god oversikt over fyllingsgrad til beholderne og planlegg neste gang de skal tømmes. Planlegg vedlikehold, renhold og reduser behov for nyanskaffelse og unngå tap. Få bedre utnyttelse av bil- og beholderflåten.

Hold oversikt over:

 • Hvor avfallsbeholdere, utstyr og kjøretøy er til enhver tid.
 • Hvilke avfallsbeholdere som skal til hvilket oppdrag.
 • Antall utleiedager og antall dager avfallsbeholderen har vært på lager.
 • Alder på avfallsbeholderen.
 • Reparasjonskostnader og reparasjonstid.

Fordeler ved brukersystemet

 • Brukervennlig system.
 • Kombiner det med dine IT-systemer.
 • Digital og automatisert løsning.
 • Mindre ressurskrevende kommunikasjon.
 • Standardiserte metoder for innhenting av informasjon om utslipp, kjøredata osv.
 • Enklere å rapportere eksternt og analysere internt.
 • Automatiske vektløsninger.
 • BI-løsninger med statistikk og automatisk rapporter, som – når går leasingen ut?

Intelligent ruteoptimalisering

Ved hjelp av sporingssystemet kan du optimalisere kjørerutene enda bedre for sjåførene dine. Planlegg hvordan ruta kan bli mest mulig effektiv, ta en vurdering på når du burde hente avfallet basert på når du er i området neste gang og når det er plass i bilen. Vurder hvilken kjørerute som egner seg best basert på trafikk i sanntid, veiarbeid og bompenger. Du vil spare mye tid ved å effektivisere kjørerutene og får bedre utnyttelse av biler og sjåfører. 

Få nyttig informasjon om:

 • Trafikk i sanntid.
 • Bompenger.
 • Veiarbeid.
 • Høyder under bruer.
 • Luftforurensning.

Fordeler ved ruteoptimalisering

 • Enkel og oversiktlig tilgang til informasjonen du behøver for å planlegge en best mulig kjørerute. 
 • Sjåførene får tilgang til informasjonen de behøver i en moderne og brukervennlig app på deres mobil eller nettbrett.
 • Effektiv planlegging.
 • Mulighet for optimalisering av kjørerute basert på faktiske data.
 • Effektivisere henterutiner.
 • Automatiske inn- og utkjøringsrutiner.