Mezonic Oslo
Mezonic Oslo
Mezonic Porsgrunn
Grepi Plast
Pavels Innovation
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Akersgt 7, 0158 Oslo
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn
+47 476 60 111 Mandag - Fredag 09:00 - 17:00 Hydrovegen 19, 3933 Porsgrunn

Beredskapsbeholder til bruk ved akutt forurensning

Når det oppstår en situasjon hvor det er akutt forurensning fra transport på land og sjø, landbruk, nedgravde oljetanker, bensinstasjoner eller lignende, må nødvendig beredskapsutstyr og mannskap være på plass. Ifølge forskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning har kommunen plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen.

Med beredskapsbeholderen fra Mezonic kan kommunen samle opp forurenset materiale. Det kan trygt lagres og fraktes materiale i CC Beholderen fra situasjoner med akutt forurensning. Beholderen er UN-sertifisert for transport og lagring av smittsomt biologisk materiale, farlig avfall, etsende væsker, oljer, medisinsk avfall og skarpe gjenstander som sprøytespisser, og en rekke annet krevende innhold.

Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Forskriften Kommunal beredskap mot akutt forurensning gjør kommunen selv ansvarlig for å etablere beredskap for å stanse, fjerne og begrense virkningen av mindre tilfeller av akutt forurensning etter forurensningsloven § 40. Forskriften skal sikre etablering av effektiv og god kommunal beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning.

Hver kommune er pålagt å utføre miljørisikoanalyse. På grunnlag av denne miljørisikoanalysen skal det utarbeides en beredskapsanalyse, som skal fastsette rammer for kommunenes beredskap mot tilfeller av akutt forurensning; organisering av beredskapen, planlegging for nødvendig beredskapsutstyr, mannskap og responstid.

Den praktiske kommunale beredskapen mot akutt forurensing er samlet i beredskapsregioner, Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA), og baseres på brannvesenets kapasiteter.

Beredskapsbeholderen fra Mezonic egner seg til bruk ved:

  • Skipsforlis med behov for rydding i strandsonen
  • Skum brukt mot brann i oljer og andre hydrokarboner (AFFF – Aqueous Fire Fighting Foam)
  • Oljesøl til havs
  • Spillolje fra fabrikker, verksteder o.l.
  • Punktforurensning fra landbruket, som f.eks. gjødsel
  • Sprøytemidler fra landbruket
  • Maling og løsemidler
  • Rydding etter havarert dyretransport
  • Flyveaske på avveier (fra forbrenningsanlegg)
  • Rester etter brann

Hvorfor velge beredskapsbeholderen – CC beholderen

Enkel stabling

Bunnen på CC Beholderen passer inn i lokket, som vil si at du helt enkelt kan stable flere beholdere oppå hverandre.

Etterlater ingen rester

Ved smittefarlig biologisk avfall kan hele beholderen forbrennes uten å etterlate rester. 

Lett å rengjøre

Beholderen er lett å vaske etter hver gang den har vært i bruk. Den kan også desinfiseres ved behov.

Slitesterk

Den tåler det meste av vær. Helt ned i 20 minus grader. Den kan graves ned og har lang holdbarhet.

Plassbesparende

Beholderen er plassbesparende, ettersom den kan stables i hverandre når beholderen er tom. 

100 % HDPE-plast

CC Beholderen er laget i 100% HDPE-plast (high density polyethylene), med støtabsorberende ribber. Dette gjør den svært solid og holdbar, og sikrer en trygg frakt av farlig avfall. 

Kan resirkuleres

Etter CC Beholderens levetid kan den resirkuleres og bidra til en sirkulær økonomi.

Enkel å frakte

Beholderen kan lett flyttes rundt med en tralle.

Kontakt oss for en prat om beredskapsbeholderen

CC Beholder i grønn, rød og hvit

Ring oss på tlf: +47 970 44 544

Eller send mail til: trond.heier@mezonic.com